Privacy verklaring

My-Webs vindt de bescherming van de gegevens van haar klanten uitermate belangrijk. Wij registreren dan ook enkel maar de gegevens welke nodig zijn voor onze dienstverlening. Al de door u verstrekte informatie wordt met de grootste zorg behandeld en wordt niet aan derden verstrekt als daar door u geen uitdrukkelijke toestemming voor is gegeven.

Wat registreren wij?
Voor het uitvoeren van opdrachten en bestellingen registreren wij van onze klanten; naam, adres, ip-adres, e-mailadres, telefoonnummer, of het om een zakelijke of particuliere klant gaat, de bestelling of opdracht zelf en eventuele zakelijke gegevens. Verder worden bezoeken aan de website voor statistische doeleinden geregistreerd, deze zijn niet persoonsgebonden.

Wat doen wij met de gegevens?
Klantgegevens worden enkel gebruikt voor het uitvoeren van en voor communicatie over opdrachten en bestellingen. Verder worden klanten via mailings op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen binnen My-Webs. Klantgegevens worden nooit aan derden verstrekt, voorzover dit niet op verzoek van Politie en/of Justitie is.

Nimmer zullen wij gegevens voor commerciƫle doeleinden aan derden verstrekken. Klanten kunnen te allen tijde informatie krijgen over de door ons geregistreerde gegevens. Daarnaast kunnen zij zich uitschrijven voor mailings.